Нашият екип


 • Доц. д-р Теодора Темелкова-Кюркчиева, дмн
    Медицински Директор
    Специалист по вътрешни болести, ендокринология и диабетология

 • Доц. д-р Димо Кюркчиев, дм
    Управител
    Специалист по вътрешни болести, гастроентерология и диабетология

 • Д-р Елмира Павлова-Николова, дм
     Специалист по дерматология, венерология и онкология

 • Стефан Кюркчиев
     Психолог

 • Андрей Стоянов
     Офис мениджер и координатор проекти

 • Станислава Атанасова
     Помощник-фармацевт и координатор проекти

 • Даниела Николова
     Старша сестра

 • Д-р Румяна Найденова
     Специалист по кардиология

 • Д-р Ани Апостолова
     Специалист по очни болести

 • Д-р Силвия Статкова
     Специалист по нефрология • Актуален състав на местната етична комисия • Председател: Д-р Нели Стоичкова Ненкова – общопрактикуващ лекар

 • Секретар: Красимира Димитрова Петрова - преподавател

 • Членове:
 • 1. Динка Иванова Александрова - архитект
 • 2. Д-р Георги Асенов Алексов - стоматолог
 • 3. Симеон Перков Николов - ИТ експерт
 • 4. Д-р Габриела Матеева - лекар
 • 5. Доц. Димо Петров Кюркчиев - гастроентеролог