Нашият екип


  • Доц. д-р Теодора Темелкова-Кюркчиева, дмн
     Медицински Директор
     Специалист по вътрешни болести, ендокринология и диабетология

  • Доц. д-р Димо Кюркчиев, дм
     Управител
     Специалист по вътрешни болести, гастроентерология и диабетология

  • Д-р Елмира Павлова-Николова, дм
      Специалист по дерматология, венерология и онкология

  • Стефан Кюркчиев
      Психолог

  • Андрей Стоянов
      Офис мениджер и координатор проекти

  • Даниела Николова
      Старша сестра

  • Д-р Румяна Найденова
      Специалист по кардиология

  • Д-р Ани Апостолова
      Специалист по очни болести

  • Д-р Силвия Статкова
      Специалист по нефрология  • Актуален състав на местната етична комисия  • Председател: Д-р Нели Стоичкова Ненкова – общопрактикуващ лекар

  • Секретар: Красимира Димитрова Петрова - преподавател

  • Членове:
  • 1. Динка Иванова Александрова - архитект
  • 2. Д-р Георги Асенов Алексов - стоматолог
  • 3. Симеон Перков Николов - ИТ експерт
  • 4. Д-р Габриела Матеева - лекар
  • 5. Доц. Димо Петров Кюркчиев - гастроентеролог