Нашият екип   Доц. д-р Теодора Темелкова-Кюркчиева, дмн
   Медицински Директор
   Специалист по вътрешни болести, ендокринология и диабетология   Доц. д-р Димо Кюркчиев, дм
   Управител
   Специалист по вътрешни болести, гастроентерология и диабетология   Д-р Елмира Павлова-Николова, дм
   Специалист по дерматология, венерология и онкология   Стефан Кюркчиев
   Психолог   Андрей Стоянов
   Офис мениджер и координатор проекти   Даниела Николова
   Старша сестра   Д-р Румяна Найденова
   Специалист по кардиология   Д-р Ани Апостолова
   Специалист по очни болести   Д-р Силвия Статкова
   Специалист по нефрология


   Актуален състав на местната етична комисия  • Председател: Д-р Нели Стоичкова Ненкова – общопрактикуващ лекар

  • Секретар: Красимира Димитрова Петрова - преподавател

  • Членове:
  • 1. Динка Иванова Александрова - архитект
  • 2. Д-р Георги Асенов Алексов - стоматолог
  • 3. Симеон Перков Николов - ИТ експерт
  • 4. Д-р Габриела Матеева - лекар
  • 5. Доц. Димо Петров Кюркчиев - гастроентеролог