Ценоразпис Медицински център «Роберт Кох»:


Медицински услуги Цени в левове
Консултация с хабилитирано лице (първичен) 120
Консултация с хабилитирано лице (вторичен ) 60
Консултация с лекар специалист (първичен) 50
Консултация с лекар специалист (вторичен) 30
Ехография (ултразвукова диагностика) на коремни органи 60
Ехография (ултразвукова диагностика) на щитовидна жлеза 60
Дуплекс (доплер) на шийни и периферни кръвоносни съдове 60
Ултразвукова диагностика на ранна атеросклероза 60
Гастроскопия 180
Колоноскопия (цялостна фиброколоноскопия) 180
Колоноскопия (фиброректосигмоидоскопия) 140
Вземане материал (биопсия) при гастро- или колоноскопия 30
Хистологичен анализ на взет материал при гастро- или колоноскопия 50
ЕКГ 25
Спирометрия 20
Холтер ЕКГ - 24 часа 80
Холтер артериално налягане - 24 часа 70
Измерване на мастното процентно съдържание 5
Дерматоскопия (до 3 /над 3 лезии) 10/20
Електрокоагулация на кожни образувания (до 3 бр.; до 3 см) 30/50
Електрокоагулация на кожни образувания (над 3 бр.) 60/100
Вземане на венозна кръв 15
Имунизация 10
Подкожна, мускулна инжекция 10
Венозна инжекция 20