Ценоразпис Медицински център «Роберт Кох»:


   Медицински услуги                                                       Цени (лв.)


Консултация с хабилитирано лице (първичен)                         50
Консултация с хабилитирано лице (вторичен)                       30
Консултация с лекар специалист (първичен)                        40
Консултация с лекар специалист (вторичен)                         20
Консултация с психолог (за час)                             60
Ехография (ултразвукова диагностика) на коремни органи                60
Ехография (ултразвукова диагностика) на щитовидна жлеза                40
Дуплекс (доплер) на шийни и периферни кръвоносни съдове                 60
Ултразвукова диагностика на ранна атеросклероза                   40
Гастроскопия                                    100
Колоноскопия (цялостна фиброколоноскопия)                       120
Колоноскопия (фиброректосигмоидоскопия)                          80
Вземане материал (биопсия) при гастро- или колоноскопия               10
Хистологичен анализ на взет материал при гастро- или колоноскопия              50
ЕКГ                                           20
Спирометрия                                      20
Холтер ЕКГ - 24 часа                                     80
Холтер артериално налягане - 24 часа                            70
Измерване на мастното процентно съдържание                      5
Дерматоскопия (до 3 /над 3 лезии)                         10/20
Електрокоагулация на кожни образувания (до 3 бр.; до 3 см)               30/50
Електрокоагулация на кожни образувания (над 3 бр.)                  60/100
Кюретаж на контагиозни молуски (до 5 бр /над 5 бр)                  15/50
Подкожна, мускулна инжекция                              8
Венозна инжекция                                   10
Имунизация                                      10
Вземане на венозна кръв                                10