Обяви за работа в Медицински Център „Роберт Кох”Начин на кандидатсване:

Подаване на документите (мотивационно писмо, автобиография със снимка, дипломи, сертификати и препоръки) по електронен път на е-mail Temelkova@robert-koch-clinic.com1. Медицинска сестра


Позицията е свързана с медицински манипулации (вземане на кръв, EКГ), разговори с пациенти и водене на документация основно в рамките на международни програми в областта на вътрешната медицина (ендокринология, кардиология, гастроентерология) и дерматология.


Предимства:
1. Висока заплата
2. Допълнителен платен годишен отпуск
3. Липса на спешни и тежки медицински състояния
4. Регулирано работно време без дежурства (нощни или събота/неделя)
5. Европейски работни условия
6. Възможност за обучения, участие в международни срещи.

Изисквани качества и умения:
1. Умело вземане на кръв
2. Висока мотивация, чувство за отговорност, прецизност в работата
3. Владеене на немски и/или английски
4. Добра компютърна грамотност
5. Комуникативност, емпатия към пациентите, позитивно мислене2. Лекар


Позицията е свързана основно с участие в здравни проекти/програми в областта на вътрешната медицина (особено ендокринология, кардиология, гастроентерология), дерматология, психология, кинезитерапия, но и с клинични прегледи на пациенти.

Предимства:
1. Добро заплащане
2. Допълнителен платен годишен отпуск
3. Липса на спешни и тежки медицински състояния
4. Регулирано работно време без дежурства (нощни или събота/неделя)
5. Европейски работни условия
6. Възможност за професионално израстване
7. Участие в международни медицинско-изследователски форуми

Изисквани качества и умения:
1. Висока мотивация, чувство за отговорност, позитивно мислене
2. Немски и английски езици (владеенето им без акцент е сериозно предимство, но не е задължително)
3. Компютърни програми като word, excel, power point
4. Комуникативност, емпатия към пациентите
5. Качества коректност и желание за развитие

Желателно е да има опит извън страната.