Медицински център "Роберт Кох"


 • е частна високоспециализирана клиника в областта на вътрешни болести (ендокринология, гастроентерология, кардиология), дерматология и психология.

 • основатели и собственици на клиниката са Доц. Теодора Темелкова-Кюркчиева
  и Доц. Димо Кюркчиев, лекари със специалности и хабилитация в Германия, след 15-годишен опит във водещи немски университетски клиники.

 • обслужва посолствата на Германия, Австрия и Швейцария, като доверени лекари.

 • участва в международни програми по диабет, кардиометаболитни, гастроентерологични и други заболявания.

 • координира международни изследвания относно метаболитен синдром, диабет, исхемична сърдечна болест и др., отразени в енциклопедия за пациенти „Дълга младост или ранна старост – изберете сами”


  • Работно време


   Понеделник - Петък

  • 08:00 - 16:30

  • Преглед само с предварително записан час.