Ултразвукова диагностика на ранна атеросклероза

Автор: Доц. Т. Темелкова

Най-често използваният в медицината ултразвуков метод за изследване на артериите – доплер, макар да е лесен, евтин, безвреден и безболезнен, не е приложим за диагностика на начална атеросклероза, тъй като долавя само отклонения в кръвния ток, които настъпват при напреднали, стенозиращи (т.е. стесняващи лумена на съда) атеросклеротични плаки.


Могат ли да се изследват артериите чрез ултразвук за ранна атеросклероза?


Да. С помощта на ултразвукова (ехографска) апаратура с висока разделителна способност може да се изследват неинвазивно (т.е. по безкръвен начин) големите артериални съдове чрез т.н. ултразвуков В-modus. Изследването е напълно безвредно, безболезнено и изключително важно за цялостната преценка на съдовия статус на пациента, но изиска скъпо оборудване и висока дългогодишна квалификация на изследващия персонал.    Изследване на каротидни
    артерии.


Чрез използването на линеарен трансдюсер (надлъжна ултразвукова глава) с минимум 10 МHz може да се представи образно трислойната структура на артериалната стена и да се измерят двата вътрешни слоя – интима и медия. Това определяне на дебелината на интима-медия слоя на съдовата стена (intima-media thickness или IMT) е описано за пръв път през 1986 година от Pignoli et al. в Италия и бързо започва да се прилага при изследвания относно ранна атеросклероза от множество научни екипи по света.


    Схематично представяне на съдовата анатомия и ехозоните на ултра-звуковия В-модус. По методологични причини валидно е изследването на далечната от трансдюсера съдова стена (ДС), докато изследването на дебелината на близката до трансдюсера стена (БС) може да е само ориентировъчно.

    На снимката е показано как се     определя дебелината на
    интима-медия (ИМ) на
    общата сънна артерия чрез     ултразвук.
От 1996 година този метод е обявен за общоприет начин за диагностика на ранна атеросклероза, а няколко години по-късно задебеляването на интима-медия слоя на стената на общата сънна артерия (a. carotis communis) е потвърден за един от най-силните предиктори (фактори, които предсказват развитието) за миокарден инфаркт и мозъчен инсулт.

В съвместна дейност с екипа на Prof. Ehringer от Allgemeines Krankenhaus Wien в Австрия екипът от Медицинска Академия Дрезден, под ръководството на Т. Темелкова-Кюркчиев, на базата на изследване на здрави лица, без рискови фактори за атеросклероза, бяха определени нормалните стойности за IMT на а. carotis communis (ACC), както и на а. femoralis communis (AFC), а. femoralis superficialis (AFS) und а. poplitea.Накратко, задебеляването на интима-медия слоя над тези норми (например - за АСС 1 мм за мъже; 1 мм за жени над 55 години и 0,85 мм за жени под 55 години) говори за наличие на ранна атеросклероза.

Чрез ултразвуковата диагностика се изобразяват и налични атеросклеротични плаки в каротидните артерии. Съществуват методики за преценка стабилността на плаките, за чието приложение е необходим дългогодишен опит. На снимката по-долу се вижда плака в дисталния участък на общата сънна артерия, която се издава към вътрешността на съда. Подобни плаки са чести при диабетици и могат да станат изходно място за провокиране на инсулт, при откъсване на част от плаката.


Кои артерии могат да бъдат изследвани чрез ултразвук за ранна атеросклероза?

Поради повърхностното си разположение под кожата каротидните артерии – както общата сънна артерия (a. carotis communis), така и външната каротидна артерия (a. carotis externa) и началния участък на вътрешната каротидна артерия (a. carotis interna), а също така и големите артериални съдове на долен крайник – външната илиачна артерия (a.iliaca externa), феморалните артерии (a. femoralis communis, a. femoralis superficialis) и разположената в коляното поплитеална артерия (а. poplitea) могат да се изследват много достоверно чрез В-модус на ултразвук и да се долавят дори най-ранни промени в структурата на съдовата стена.

Схематично представяне на артериите на главата и артериите на долен крайник.

Кога се препоръчва да се направи ултразвукова диагностика за ранна атеросклероза?

Изследването се препоръчва за всички пациенти с наличие на сърдечно-съдови рискови фактори, но особено при пациенти със захарен диабет тип 2, артериална хипертония, затлъстяване и хиперлипидемия (т.е. увеличен холестерол или триглицериди). Доказано е, че много често атеросклерозата се развива паралелно на развитието на захарния диабет.

Защо е необходимо да се диагностицира началната атеросклероза?

Доказаната атеросклероза се отразява съществено върху медикаментозната терапия на засегнатите пациенти, което може да го предпази от сърдечно-съдови инциденти като мозъчен инсулт и миокарден инфаркт.