Доц. д-р Димо Кюркчиев, дм


1984 завършва медицина във ВМИ Пловдив с отличен успех и златен медал
1985 лекар по анестезиология и реанимация в районна болница в гр. Казанлък
1986-1988 лекар в Бърза помощ гр. Кричим, Пловдивска област
1989-1993 аспирантура в Медицинска Академия Дрезден, Отделение по Гастроентерология, Клиника по вътрешни болести
1992 награда на немското дружество по гастроентерология за принос в областта на имунологията на чернодробните заболявания
1993 защитена дисертация с придобиване на званието „doktor medicinae (Dr. med.)“
1993-1998 г. асистент в Университетска клиника „C.G.Carus“, на Технически Университет Дрезден; Клиника и поликлиника по Гастроентерология
1993-1996 специализация по ултразвукова диагностика на коремни органи и кръвоносна система в Отделение по гастроентерология, Университетска болница Дрезден
1996-1998 специализация по ендоскопска диагностика и терапия (гастроскопии, колоноскопии, ERCP, PTCD, слагане на стентове ендосонографии и др.) в Клиниката по гастроентерология на Университетска болница Дрезден
1998-2002 завеждащ гастроентерологично отделение в клиниката „Röhn“ в гр. Фрайтал, Германия
1996 взета специалност по вътрешни болести в Университетска клиника Дрезден
2000 взета специалност по гастроентерология в Университетска клиника Дрезден
2002 взета специалност по диабетология, Мюнхен
от септември 2002 управител на Немски Медицински Център „Роберт Кох” София
от ноември 2004доверен лекар на посолствата на ФРГермания, Република Австрия и Швейцария в София
от 2006 г. заместник председател на Национално движение „Здравословно“
2010 присъдено от ВАК научно звание доцент по гастроентерология
над 50 доклада и постери на международни научни конгреси в Германия, Швейцария, САЩ, Холандия, Русия, Финландия, България, Латвия и др.
над 30 публикации в научни списания и книги
член на множество асоциации по гастроентерология, диабетология и др.